Allhanked

Teostame ja pakume allhanketöid materjalide töötlemisel (CNC tööpink), toodete disainimisel, projekteerimisel, detailide valmistamine ja montaaž, prototüüpide valmistamine.
Teeme koostööd nii suur- kui ka väikeettevõtetega.
Meie tehnoloogilised teadmised võimaldavad teostada ka kõige keerulisemaid töid.
Masstoodangu puhul tagame tootmise hea ja ühtlase kvaliteedi.
Kogu tootmisprotsessi (alates eskiisidest kuni transpordini) üle teostame kvaliteetset järelvalvet.
Allhangete teostamisel või pakkumisel pöörame erilist tähelepanu kvaliteedile ja kiirusele.