B2B

Business to business

 

Ettevõtetevaheline koostöö:

Teostame koostöös ettevõtetega koostööprojekte ja allhankeid:

 • 2D/3D CNC tööd
 • CAD/CAM
 • Mehhatroonika
 • Toodete disainimine ja projekteerimine
 • Ehitus, remont ja restaureerimine
 • Väli- ja sisereklaamid
 • Sisekujundus
 • Mööbli tootmine
 • Mänguasjade ja suveniiride tootmine
 • Ehete tootmine
 • Tehnoloogiliste toodete tootmine ja montaaž

 

Koostöö väikeettevõtetega:

Teeme koostööd väikettevõtetega toodete ja teenuste arendamisel ja turustamisel.
Pakume väikeettevõtetele allhanke korras montaažitöid.
Tarnime väikeettevõtetele seadmeid ja õppematerjale.

Koostöö vabakutselistega:

Teeme koostööd vabakutseliste spetsialistidega, kes töötavad disaini, projekteerimise, 2D/3D modelleerimise ja visualiseerimise valdkonnas.
Teostame koostööprojekte tootearenduse valdkonnas.
Valmistame proovitöid ja prototüüpe disaineritele, projekteerijatele ja leiutajatele

Oleme alati avatud uutele ideedele ja koostööprojektidele.

Rohkem informatsiooni meie toodete ja teenuste kohta saate teemade „Tooted“ ja „Teenused“ alt.

Kontakt